Multimedia Đọc Báo in

Tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột phải đảm bảo nguyên trạng các yếu tố gốc

18:30, 26/01/2022

Ngày 21/1/2022, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 17/KH-UBND tỉnh về bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột đến năm 2025.

Kế hoạch nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột trở thành địa chỉ đỏ, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng về lòng yêu nước và phát triển thành điểm du lịch tưởng niệm nổi bật của tỉnh.

Khuôn viên Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột.

Theo đó, việc bảo tồn và phát huy giá trị Nhà đày Buôn Ma Thuột phải đảm bảo mục tiêu bảo vệ nguyên trạng các yếu tố gốc của Di tích, lộ trình về thời gian, mục đích, yêu cầu, tuân thủ quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, bằng những nội dung cụ thể như: Giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Di tích; tiếp tục tổ chức nghiên cứu, điều tra về giá trị khoa học của Di tích nhằm thu thập chứng cứ, tài liệu, dữ liệu có liên quan để hoàn thiện hồ sơ khoa học còn thiếu, triển khai việc số hóa toàn bộ hiện vật, tư liệu trên phần mềm dữ liệu Di tích để làm cơ sở để các cơ quan chức năng quản lý, bảo vệ, cũng như phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, giáo dục truyền thống trong Nhân dân;

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu di tích trở thành điểm đến thu hút khách đến tham quan của tỉnh, từng bước trở thành điểm đến tiêu biểu trong hệ thống di tích nhà tù, nhà đày trên toàn quốc; phấn đấu lượng khách tăng hàng năm khoảng 15- 20%... Từ đó, từng bước đưa nơi đây trở thành một trong những điểm du lịch đặc trưng về lịch sử, văn hoá tâm linh của khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực, tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh phối hợp trong công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị của Di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột.

Mai Sao


Ý kiến bạn đọc


Nguồn lực mới để Lào Cai "cất cánh"
Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là “thời cơ vàng” để Lào Cai cất cánh bởi trước khi Luật Quy hoạch có hiệu lực (từ 1/1/2019), quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu được thực hiện theo nhiều quy định khác nhau nên có nhiều bất cập, chất lượng hạn chế, thiếu tính gắn kết liên vùng, liên ngành.