Multimedia Đọc Báo in

Tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột phải đảm bảo nguyên trạng các yếu tố gốc

18:30, 26/01/2022

Ngày 21/1/2022, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 17/KH-UBND tỉnh về bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột đến năm 2025.

Kế hoạch nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột trở thành địa chỉ đỏ, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng về lòng yêu nước và phát triển thành điểm du lịch tưởng niệm nổi bật của tỉnh.

Khuôn viên Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột.

Theo đó, việc bảo tồn và phát huy giá trị Nhà đày Buôn Ma Thuột phải đảm bảo mục tiêu bảo vệ nguyên trạng các yếu tố gốc của Di tích, lộ trình về thời gian, mục đích, yêu cầu, tuân thủ quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, bằng những nội dung cụ thể như: Giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Di tích; tiếp tục tổ chức nghiên cứu, điều tra về giá trị khoa học của Di tích nhằm thu thập chứng cứ, tài liệu, dữ liệu có liên quan để hoàn thiện hồ sơ khoa học còn thiếu, triển khai việc số hóa toàn bộ hiện vật, tư liệu trên phần mềm dữ liệu Di tích để làm cơ sở để các cơ quan chức năng quản lý, bảo vệ, cũng như phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, giáo dục truyền thống trong Nhân dân;

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu di tích trở thành điểm đến thu hút khách đến tham quan của tỉnh, từng bước trở thành điểm đến tiêu biểu trong hệ thống di tích nhà tù, nhà đày trên toàn quốc; phấn đấu lượng khách tăng hàng năm khoảng 15- 20%... Từ đó, từng bước đưa nơi đây trở thành một trong những điểm du lịch đặc trưng về lịch sử, văn hoá tâm linh của khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực, tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh phối hợp trong công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị của Di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột.

Mai Sao


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những phát biểu thấm ý Đảng lòng dân
Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy chiến lược luôn trăn trở vì dân, vì nước; một con người trọng danh dự, có tác phong gần gũi, lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, khiêm nhường, ghét thói hư tật xấu mà giàu lòng nhân ái, đã ngừng đập lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024.