Multimedia Đọc Báo in

Nông dân trên hành trình số hóa

08:38, 03/04/2024

Đóng vai trò chủ lực trong chuyển đổi số nông nghiệp, người nông dân ngày nay cần có thêm kiến thức, kỹ năng để thay đổi tư duy sản xuất theo hướng tích cực, thích ứng với yêu cầu đòi hỏi của nền nông nghiệp ngày càng hội nhập và cạnh tranh.

Phòng Văn hóa - Xã hội (thực hiện) 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Ea H’leo nhiều giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động
Huyện Ea H'leo có lợi thế về tài nguyên đất đai và nguồn lao động dồi dào. Những năm qua, chính quyền địa phương đã thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn.