Multimedia Đọc Báo in

UBND tỉnh thông qua các nội dung quan trọng

17:56, 15/11/2022

Ngày 15/11, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì phiên họp thông qua thành viên UBND tỉnh nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh khóa X và nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến và thống nhất với dự thảo nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh khóa X bao gồm: Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất Nông, lâm nghiệp và Thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Các đại biểu tham dự phiên họp.
Các đại biểu tham dự phiên họp.

Đối với đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2023 là Nghị quyết quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển thuộc tỉnh Đắk Lắk, các đại biểu cũng đã thống nhất với đề nghị trên để trình Kỳ họp HĐND tỉnh khóa X.

Các thành viên UBND tỉnh cũng thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh bao gồm: Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tháng 10/2022; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 10 và nhiệm vụ chủ yếu trong tháng 11/2022; Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND Đắk Lắk.

Giám đốc Sở Tư pháp Phan Thị Hồng Thắng đóng góp ý kiến tại phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đề nghị các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản nghị quyết tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp của các thành viên UBND tỉnh để bổ sung, sớm hoàn thiện nội dung để UBND ban hành văn bản theo thẩm quyền và trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp tới.

Riêng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất Nông, lâm nghiệp và Thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần rà soát lại, điều chỉnh thời gian các nội dung có liên quan đến thời hạn trong nghị quyết;

Đối với Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị UBND tỉnh thông qua chủ trương xây dựng nghị quyết HĐND năm 2023.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.