Multimedia Đọc Báo in

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Krông Năng

16:53, 19/08/2022

Ngày 19/8, Đoàn kiểm tra 1391 của UBND tỉnh do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn đã  kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Krông Năng.

Đoàn đã kiểm tra một số nội dung trọng tâm về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; cải cách thể chế; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số...

q
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Mạnh Hùng, Trưởng Đoàn kiểm tra 1391 phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Krông Năng.

Công tác CCHC luôn được cấp ủy và chính quyền huyện quan tâm. Huyện là địa phương có thứ hạng chỉ số CCHC cao và liên tiếp xếp thứ hạng 2/15 huyện, thị xã, thành phố trong 4 năm liền (năm 2018, 2019, 2020 và 2021).

Hằng năm, UBND huyện đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện CCHC quyết liệt, đồng bộ, thống nhất; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình về công tác CCHC của cấp trên; công tác thông tin, báo cáo định kỳ được UBND huyện chấp hành nghiêm túc theo quy định.

UBND huyện cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện công khai đầy đủ, đúng quy định danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết; công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã và trên Cổng thông tin điện tử của huyện. 

1
Đoàn kiểm tra 1391 của UBND tỉnh làm việc với UBND huyện Krông Năng.

Hiện nay, 12/12 đơn vị xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết đúng thời gian các TTHC cho các tổ chức, công dân khi giao dịch. Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, hiện nay trên địa bàn huyện có xã Phú Lộc đang triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã; kênh Zalo của UBND huyện là kênh tương tác hiệu quả trong việc thực hiện việc đăng tải và trả kết quả các TTHC; 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thư điện tử công vụ trong giải quyết công việc; đã triển khai chữ ký số cho tất cả phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử (có ký số) giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành là 100%. Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, huyện có số hồ sơ TTHC được cập nhật xử lý trên Hệ thống iGate, đạt tỷ lệ 100%...

1
Thành viên Đoàn kiểm tra 1391 kiểm tra việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Krông Năng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của huyện vẫn còn nhiều khó khăn: điều kiện cơ sở vật chất, công tác cải cách bộ máy hành chính Nhà nước và chất lượng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ CCHC còn thiếu chủ động, chưa nhịp nhàng, chưa mang lại hiệu quả cao; việc ứng dụng công nghệ  thông tin chưa đồng bộ, còn nhiều bất cập, hạ tầng công nghệ thông tin một số nơi còn thiếu, xuống cấp chưa đáp ứng được yêu cầu công tác; việc giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân còn chưa kịp thời, nhất là lĩnh vực đất đai; chưa có những sáng kiến mới, đột phá để phục vụ người dân doanh nghiệp nên hiệu quả mang lại của công tác CCHC còn chưa được như mong đợi...

1
Thành viên Đoàn kiểm tra 1391 kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính của UBND thị trấn Krông Năng.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Mạnh Hùng, Trưởng đoàn 1391 đề nghị, huyện tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác CCHC trên địa bàn, phân tích nguyên nhân hạn chế, tồn tại để có giải pháp khắc phục kịp thời. Trong đó, cần thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác CCHC, tình hình tổ chức, hoạt động việc thực hiện nhiệm vụ được phân cấp của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; trang bị tốt cơ sở vật chất để hoạt động có hiệu quả mô hình CCHC một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại huyện, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật, tác phong lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; tăng cường sử dụng hệ thống thư công vụ trong trao đổi văn bản giữa các cơ quan, đơn vị…

Trước đó, Đoàn công tác 1391 của tỉnh đã kiểm tra thực tế kết quả thực hiện CCHC tại UBND xã Ea Hồ và thị trấn Krông Năng.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc