Multimedia Đọc Báo in

Bảo đảm công tác tài chính phục vụ tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới

19:39, 25/01/2022

Ngày 25/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt nhiệm vụ công tác tài chính năm 2022; triển khai một số nội dung trong công tác chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước đối với ngân sách Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh phân cấp; thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và dự báo tình hình nhiệm vụ năm 2022 để các đơn vị định hướng các nội dung, chỉ tiêu sử dụng ngân sách bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ được giao có trọng tâm, trọng điểm.

1
Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu tham gia hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến về những vấn đề còn vướng mắc, chia sẻ những khó khăn, thuận lợi trong công tác quản lý tài chính ở đơn vị; đồng thời đưa ra giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2022.

Kết luận hội nghị, Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác tài chính năm 2022 như: tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản pháp luật, nghị quyết lãnh đạo các cấp, chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng đối với công tác tài chính; chấp hành chế độ, nguyên tắc tài chính trong lập, phân bổ và sử dụng ngân sách đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; tổ chức tốt công tác quản lý vật tư, tài sản, quân số, tổ chức tốt hơn nữa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đáp ứng kịp thời nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất… phục vụ tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

Dân Hùng


Ý kiến bạn đọc