Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Kar: Tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ mức độ 3, 4 đạt thấp

17:01, 02/11/2021

Ngày 2-11, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của tỉnh (Đoàn kiểm tra số 2038) đã tiến tra kết quả thực hiện CCHC đối với UBND huyện Ea Kar và hai xã Xuân Phú, Ea Sô theo hình thức trực tuyến.

Qua kiểm tra tài liệu kiểm chứng và trao đổi, tìm hiểu, Đoàn kiểm tra đánh giá, thời gian qua, huyện Ea Kar đã ban hành các kế hoạch thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của UBND tỉnh giao về công tác CCHC; ban hành các văn bản chỉ đạo về CCHC luôn kịp thời.

Công tác đánh giá, phân loại kết quả thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động được cơ quan triển khai thực hiện nghiêm túc. Tổ chức bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn, đảm bảo tính thống nhất. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được tăng cường, chất lượng quản lý tài chính công từng bước được đổi mới. Huyện cơ bản thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ CCHC. Các hệ thống dùng chung của tỉnh như: iDesk, iGate, email công vụ được cán bộ huyện và xã sử dụng thường xuyên cho công việc… 

Kiểm tra CCHC đối với huyện Ea Kar và hai xã Xuân Phú, Ea Sô theo hình thức trực tuyến. (Ảnh chụp màn hình)
Kiểm tra CCHC đối với huyện Ea Kar và hai xã Xuân Phú, Ea Sô theo hình thức trực tuyến. (Ảnh chụp màn hình)

Đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ một số hạn chế: Chỉ số CCHC huyện Ea Kar năm 2020 xếp hạng 10/15 huyện, thị xã, thành phố (tăng 1 bậc so với năm 2019). Tuy nhiên, so với kết quả Chỉ số CCHC tốt nhất của huyện Ea Kar là năm 2015 đã tụt 7 bậc (năm 2015 xếp thứ 3/15 huyện, thị xã, thành phố).

Năm 2020, chưa có sáng kiến CCHC được công nhận và áp dụng rộng rãi. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện thông qua điều tra xã hội học chưa đạt 90% (chỉ đạt 86,57%).

Việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC vẫn còn tình trạng chậm trễ và quá thời hạn giải quyết, đặc biệt là đối với lĩnh vực đất đai (thuộc thẩm quyền thụ lý, giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện). Số lượng, tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết TTHC ở mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện còn rất thấp, chỉ thực hiện bước cập nhật TTHC lên hệ thống. Đến nay, việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của huyện chỉ đạt 17,7%...

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra 2038 đề nghị, trong thời gian tới, UBND huyện Ea Kar và hai xã Xuân Phú, Ea Sô cần xây dựng kế hoạch tổ chức khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã nêu. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp giải quyết TTHC ở mức độ 3, mức độ 4.

Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ, chất lượng giải quyết TTHC của các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC trên địa bàn huyện, xã; tăng cường tìm kiếm, thực hiện các sáng kiến, giải pháp CCHC; chú trọng tiến độ và triển khai thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về CCHC…

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Sôi nổi sân chơi ngày hè cho trẻ
Mùa hè năm 2023 vừa bắt đầu. Nhiều sân chơi, khóa học, hoạt động rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ được phụ huynh quan tâm lựa chọn, nhằm tạo cho trẻ những ngày hè an toàn, bổ ích, vui tươi, đồng thời giúp trẻ có thêm kiến thức và kỹ năng sống.