Multimedia Đọc Báo in

(Infographic) 9 nhiệm vụ trọng tâm tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

09:51, 28/09/2022

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh; trong đó nêu rõ 9 nhiệm vụ trọng tâm. 

 

Nội dung: Lan Anh

Trình bày: Công Định


Ý kiến bạn đọc