Multimedia Đọc Báo in

Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng biến đổi khí hậu

10:11, 30/04/2024

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Tuần lễ có chủ đề “Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng biến đổi khí hậu”, được tổ chức từ ngày 29/4/2024 đến ngày 6/5/2024, có thể kéo dài đến ngày Môi trường thế giới (5/6/2024) và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác.

Tùy điều kiện cụ thể, từng ngành, địa phương tổ chức các hoạt động, như: mít tinh phát động điểm nhằm cổ động toàn dân ra quân tổng vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước, vệ sinh; tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát tài liệu, tờ rơi về nhân tố điển hình, bài học hay về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên mạng xã hội, website của các tổ chức chính trị - xã hội, trường học; ra quân tu sửa công trình cấp nước, dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình và địa bàn công cộng; huy động toàn dân làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”.

Các em nhỏ xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn lấy nước tự nhiên về sinh hoạt
Các em nhỏ xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn) lấy nước tự nhiên về sinh hoạt

Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường được Thủ tướng Chính phủ phát động, tổ chức lần đầu tiên từ ngày 29/4 đến ngày 6/5/1998, với mục đích nâng cao nhận thức của người dân về đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường, hướng tới bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc