Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư M’gar cần tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

14:53, 16/05/2024

Ngày 16/5, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng làm Trưởng đoàn đã giám sát tại huyện Cư M’gar việc sử dụng kinh phí quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) và phát triển rừng giai đoạn 2021 – 2023.

Huyện Cư M’gar hiện có gần 6.016 ha đất có rừng, trong đó có gần 3.514 ha rừng tự nhiên, còn lại là rừng trồng đã thành rừng và chưa thành rừng.

Hằng năm, căn cứ vào quyết định của UBND tỉnh về giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước cho các cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp tỉnh, các công ty lâm nghiệp lập hồ sơ thanh quyết toán kinh phí gửi Sở Tài chính với tổng số tiền hơn 13,5 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2023.

Đối với chủ rừng là UBND cấp xã, thị trấn Ea Pốk đã xây dựng phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng tại đơn vị gửi cơ quan chức năng phê duyệt kinh phí hơn 22,3 triệu đồng.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Cư Mgar
Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Cư M'gar

Theo đánh giá của đoàn giám sát, công tác QLBVR và sử dụng kinh phí trong lĩnh vực này trên địa bàn huyện Cư M’gar vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, trong đó, diện tích rừng bị phá, lấn chiếm trên lâm phần các công ty lâm nghiệp ngày càng phức tạp, lực lượng chuyên trách giữ rừng nghỉ việc nhiều.

Các công ty lâm nghiệp chưa được chi trả dịch vụ môi trường rừng, đã gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Về phía các địa phương, hằng năm, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch giao rừng cho thuê và niêm yết công khai, tuy nhiên không có tổ chức, cá nhân nào đăng ký thuê rừng vì mức đãi ngộ rất thấp, trách nhiệm nặng nề.

Đoàn giám sát đã yêu cầu huyện Cư M’gar giải trình thêm một số vấn đề, như: đánh giá hiệu quả công tác QLBVR qua các lần tăng kinh phí hoạt động cho chủ rừng, đề nghị tăng với mức hỗ trợ như thế nào; thực hiện kiểm tra, giám sát, quản lý, đánh giá chất lượng công tác trồng rừng thay thế; các đơn vị có sử dụng được tối đa nguồn kinh phí quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được cấp hay không; việc quản lý, sử dụng kinh phí dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện như thế nào.

Đoàn giám sát kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Wing
Đoàn giám sát kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Wing.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng đề nghị, huyện Cư M’gar cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 17/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác trồng rừng, trồng cây xanh và QLBVR; phối hợp với các ngành chức năng xử lý tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại các ban quản lý, công ty lâm nghiệp; tăng cường biện pháp bảo vệ rừng, khôi phục rừng tự nhiên đã bị suy giảm trong những năm qua, từng bước khắc phục những tồn tại, khuyết điểm trong công tác QLBVR; đồng thời, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được phân bổ cho hoạt động QLBVR trên địa bàn huyện.

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc