Multimedia Đọc Báo in

Giao hơn 6.863 tỷ đồng vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024

10:40, 28/12/2023

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2024.

Theo đó, UBND tỉnh giao kế hoạch hơn 6.863 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2024 cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là UBND cấp huyện), các chủ đầu tư.

Trong đó, nguồn Trung ương giao là hơn 2.782 tỷ đồng (bao gồm: nguồn vốn cân đối đầu tư phát triển trong nước hơn 913 tỷ đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất 1.700 tỷ đồng, nguồn thu từ sổ số kiến thiết 135 tỷ đồng, nguồn vốn bội chi ngân sách địa phương là 24 tỷ đồng); nguồn tỉnh giao là hơn 4.081 tỷ đồng (bao gồm: nguồn vốn cân đối đầu tư phát triển trong nước hơn 913 tỷ đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất 2.976 tỷ đồng, nguồn thu từ sổ số kiến thiết 140 tỷ đồng, nguồn thu từ tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước 18 tỷ đồng; nguồn vốn bội chi ngân sách địa phương là 24 tỷ đồng).

Nhà thầu tiến hành thi công nền đường Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột thành phần 3 (đoạn qua huyện Krông Pắc).
Nhà thầu tiến hành thi công một số hạng mục thuộc Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột thành phần 3 (đoạn qua huyện Krông Pắc).

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu UBND tỉnh phân bổ chi tiết danh mục công trình, dự án theo quy định của Luật Đầu tư công; phân bổ chi tiết danh mục các dự án thông báo sau, các khoản chưa phân bổ trước ngày 30/6/2024 và theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch.

Sở Tài chính hướng dẫn thanh toán, giải ngân và quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định; phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh báo cáo định kỳ tình hình giải ngân của các dự án theo quy định.

Kho bạc Nhà nước tỉnh đảm bảo nguồn vốn thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư xử lý những vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

UBND cấp huyện trình HĐND cùng cấp kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn bổ sung ngân sách cấp huyện theo quyết định UBND tỉnh giao, đảm bảo tiến độ thực hiện và phát huy hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư năm 2024.

Đồng thời thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư công; chỉ đạo các chủ đầu tư, phối hợp với các đơn vị có liên quan tại địa phương để thực hiện tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư (nếu có) đối với các dự án đầu tư trên địa bản, kịp thời xử lý khó khăn vướng mắc để đảm bảo tiến độ giải ngân theo quy định.

Căn cứ mức vốn của các dự án đã được UBND tỉnh giao, tổ chức triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch. Công khai thông tin về dự án đầu tư tại địa điểm thực hiện dự án và tại trụ sở HĐND, UBND nơi có dự án để nhân dân địa phương biết, tham gia kiểm tra, giám sát theo quy định.

Đối với các chủ đầu tư, căn cứ mức vốn của các dự án đã được UBND tỉnh giao, tổ chức triển khai thực hiện; chịu trách nhiệm thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án và việc giải ngân kế hoạch vốn đối với các chương trình, dự án đã được UBND tỉnh giao kế hoạch theo quy định.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) Người sống giữa lòng dân…
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Dù đồng chí đã đi xa, nhưng hình ảnh về người cán bộ với nhân cách lớn, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời sẽ còn mãi trong tâm trí của người dân Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói riêng.