Multimedia Đọc Báo in

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong kinh tế tập thể

16:46, 24/07/2023

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy việc chuyển đổi số, gắn với đổi mới quản lý và phương thức hoạt động của mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX).

Cụ thể, các cơ quan chức năng, địa phương tăng cường huy động nguồn lực, kết nối và tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua chuyển đổi số; hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho HTX, doanh nghiệp khởi nghiệp; xây dựng phần mềm truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông lâm và thủy sản, trong đó ưu tiên những sản phẩm của các HTX và tổ hợp tác; xúc tiến, phát triển thương mại đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; có cơ chế chính sách phối hợp với các sàn thương mại điện tử nước ngoài để mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản và giải quyết những tranh chấp thương mại liên quan đến sản phẩm của các HTX. 

Sản phẩm của HTX dịch vụ nông nghiệp Hợp Nhất (xã Ea Ô, huyện Ea Kar) tham gia một sự kiện xúc tiến thương mại do Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức
Sản phẩm của HTX Dịch vụ nông nghiệp Hợp Nhất (xã Ea Ô, huyện Ea Kar) tham gia một sự kiện xúc tiến thương mại do Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức.

Đồng thời, xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả, HTX thực hiện chuyển đổi số thành công và HTX liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh có 65 HTX thành lập mới, nâng số HTX đang hoạt động trong các lĩnh vực lên 600 đơn vị.

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc