Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Súp: Đất cho phát triển nông nghiệp hơn 160.270 ha

15:56, 31/03/2023

UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ea Súp, với tổng diện tích hơn 176.531 ha đất các loại.

Cụ thể, đất nông nghiệp trên địa bàn huyện hơn 160.270 ha (chiếm tỷ 90%); đất phi nông nghiệp hơn 10.654 ha (chiếm 6,04%); còn lại là đất chưa sử dụng.

Trong năm, huyện sẽ thu hồi gần 165,9 ha, gồm hơn 48 ha đất phi nông nghiệp và 0,56% đất chưa sử dụng để phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp gần 321,7 ha, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp gần 394 ha.

Một khu vực đất nông nghiệp tại xã Cư Mlan, huyện Ea Súp
Một khu vực đất nông nghiệp tại xã Cư Mlan, huyện Ea Súp.

UBND tỉnh yêu cầu huyện Ea Súp thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt; việc thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp kế hoạch sử dụng đất được duyệt, đảm bảo thống nhất, đồng bộ; thông báo cho các chủ đầu tư dự án thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đúng quy định.

Đối với danh mục dự án sử dụng đất có nguồn gốc đất thu hồi của các công ty nông, lâm nghiệp giao cho địa phương quản lý chỉ được triển khai thực hiện khi danh mục dự án có sử dụng đất phù hợp với phương án sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, không thuộc quy hoạch ba loại rừng.

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc


(Video) Lựa chọn nghề nghiệp phù hợp cho tương lai
Việc lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân chưa bao giờ là một quyết định dễ dàng đối với các em học sinh trước “ngưỡng cửa” cuộc đời, nhất là khi các em có vô vàn cơ hội để lựa chọn như hiện nay. Song dù lựa chọn con đường nào, thì mục tiêu các em phải hướng đến là có nhiều cơ hội tìm được việc làm ổn định trong tương lai.