Multimedia Đọc Báo in

Quy trình, thủ tục đầu tư phải được thực hiện đơn giản, nhanh chóng

21:11, 23/11/2022

UBND tỉnh vừa có quyết định ban hành Quy định về trình tự, trách nhiệm phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư và quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quy định này quy định về phạm vi, đối tượng áp dụng, yêu cầu quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh và nguyên tắc chung trong việc giải quyết các thủ tục đầu tư, phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư, quản lý dự án đầu tư.

Theo đó, quy trình, thủ tục đầu tư phải được thực hiện đơn giản, nhanh chóng, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với chủ trương của Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính; cơ quan giải quyết thủ tục đầu tư phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, tuân thủ theo quy định của pháp luật, không gây thiệt hại cho Nhà nước và nhà đầu tư; hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư trong việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và chỉ được thông báo 1 lần bằng văn bản cho nhà đầu tư về toàn bộ các nội dung cần sửa đổi, bổ sung đối với mỗi bộ hồ sơ; cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết thủ tục đầu tư chỉ chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của mình theo quy định của pháp luật về đầu tư và quy định này, không chịu trách nhiệm về những nội dung đã được cơ quan, người có thẩm quyền khác giải quyết trước đó.

Một dự án đầu tư đang thực hiện trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột. (Ảnh minh họa)
Một dự án đầu tư đang thực hiện trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột. (Ảnh minh họa)

Theo Quy định, nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và mọi thiệt hại phát sinh trong trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thủ tục quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, việc phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư và quản lý dự án đầu tư được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, địa phương và quy định của pháp luật có liên quan; nâng cao trách nhiệm, tính chủ động của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư và thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Quy định trên còn quy định trình tự chung trong thực hiện thủ tục đầu tư và quy trình giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.