Multimedia Đọc Báo in

Đảm bảo 100% các xã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng

10:12, 21/10/2022

Căn cứ Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia” Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số của tỉnh vừa ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk.

Theo nội dung Báo cáo Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông, tỉnh Đắk Lắk xếp hạng thứ 36/63. Xét trong khu vực Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk xếp hạng 2/5, sau tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, thứ hạng các chỉ số: Nhận thức số 22/63, Thể chế số 53/63, Hạ tầng số 35/63, Nhân lực số 53/63, An toàn thông tin mạng 27/63, Hoạt động chính quyền số 37/63, Hoạt động kinh tế số 34/63, Hoạt động xã hội số 39/63.

Nhằm nâng cao Chỉ số Chuyển đổi số của tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo, tiếp tục nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo điều hành của ngành, địa phương đối với việc xác định Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VssID.
Tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VssID.

Ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản, chính sách về chuyển đổi số, chính sách tỷ lệ chi Ngân sách nhà nước tối thiểu hằng năm cho chuyển đổi số; ban hành chính sách thuê chuyên gia chuyển đổi số; ban hành chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số… Tổ chức hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn định kỳ hằng năm phổ biến, quán triệt và giám sát tuân thủ kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh.

Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây đạt tiêu chuẩn và kết nối với Nền tảng điện toán đám mây Chính phủ theo mô hình do Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn. Triển khai đầy đủ các nền tảng số dùng chung trên Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, đảm bảo các nền tảng số được triển khai đều ứng dụng Trí tuệ nhân tạo.

Triển khai thành lập và tổ chức hoạt động các Tổ công nghệ số cộng đồng đến cấp xã, cấp thôn, buôn; đảm bảo 100% các xã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng. Bố trí đủ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước để phục vụ triển khai chuyển đổi số…

Thùy Dung

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Người sống giữa lòng dân…
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Dù đồng chí đã đi xa, nhưng hình ảnh về người cán bộ với nhân cách lớn, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời sẽ còn mãi trong tâm trí của người dân Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói riêng.