Multimedia Đọc Báo in

Từ 1/8, thu phí không dừng trên toàn bộ tuyến cao tốc

16:10, 01/08/2022

UBND tỉnh vừa có công văn triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng, trong đó đáng lưu ý về việc áp dụng thu phí không dừng trên toàn bộ tuyến cao tốc từ 1/8/2022.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Công văn số 7109/BGTVT-ĐTCT, ngày 15/7/2022 của Bộ GTVT, căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện theo đúng quy định, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung vượt thẩm quyền.

Trước đó, tại Công văn 7109, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở GTVT, lực lượng Cảnh sát giao thông địa phương, Ban An toàn giao thông và các cơ quan chức năng có liên quan chủ trì, phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nhà đầu tư dự án và các nhà cung cấp dịch vụ xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông bảo đảm trật tự, an toàn, kết nối liên thông để triển khai chủ trương chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy tại các trạm thu phí trên các tuyến quốc lộ và triển khai thu phí không dừng toàn bộ trên các tuyến cao tốc do địa phương quản lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; vận động, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý gương mẫu dán thẻ để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng trước ngày 31/7/2022. 

Trạm thu phí Ea Đar, huyện Ea Kar đang triển khai thu phí song song bằng hình thức tự động không dừng và thủ công.
Trạm thu phí Ea Đar, huyện Ea Kar đang triển khai thu phí song song bằng hình thức tự động không dừng và thủ công.

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí của địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chủ phương tiện giao thông trên địa bàn ủng hộ chủ trương triển khai thu phí không dừng và tự nguyện dán thẻ tham gia dịch vụ, hạn chế thanh toán chi phí dịch vụ sử dụng đường bộ bằng hình thức thủ công, một dừng; trong đó đặc biệt nhấn mạnh kế hoạch triển khai chỉ thu phí không dừng tại các tuyến cao tốc từ ngày 1/8/2022 như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Bộ GTVT đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng địa điểm và hình thức dán thẻ để tạo thuận tiện cho chủ phương tiện, phấn đấu đến tháng 9/2022 đạt 80-90% số lượng phương tiện trên toàn quốc dán thẻ tham gia dịch vụ. 

Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam là đầu mối phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố, nhà cung cấp dịch vụ thu phí và nhà đầu tư BOT kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ, đồng bộ, kết nối liên thông.

Tại Đắk Lắk có 2 trạm thu phí BOT gồm Trạm thu phí Ea Đar (Quốc lộ 26) và Trạm thu phí Quang Đức (Quốc lộ 14). Đến thời điểm hiện tại, Trạm thu phí Ea Đar (huyện Ea Kar) đang duy trì 2 làn thu phí gồm làn tự động và làn hỗn hợp. Còn Trạm Thu phí Quang Đức hiện vẫn đang áp dụng hình thức thu phí thủ công do còn vướng một số bất cập chưa được giải quyết. Hiện các bộ, ngành liên quan đang đề xuất theo phương án báo cáo Quốc hội cho phép bố trí ngân sách nhà nước để hoàn trả vốn cho các nhà đầu tư BOT nhằm xử lý dứt điểm bất cập tại trạm thu phí này.

Hoàng Tuyết

 

 


Ý kiến bạn đọc