Multimedia Đọc Báo in

Xây dựng Ea Kar trở thành thị xã trước năm 2025: Thúc đẩy phát triển vùng kinh tế động lực phía Đông

05:50, 30/01/2022

Xây dựng và phát triển huyện Ea Kar trở thành thị xã trước năm 2025 được xác định là bước chuyển mạnh mẽ đưa Ea Kar thành đô thị động lực thứ ba và là trung tâm tiểu vùng phía Đông của tỉnh.

Quy hoạch - quyết định diện mạo đô thị Ea Kar

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ea Kar Y Nhuân Byă khẳng định: Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 28/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các kế hoạch, nghị quyết của UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện là “kim chỉ nam” để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng, phát triển huyện Ea Kar trở thành thị xã trước năm 2025. Việc quan trọng trước mắt là tập trung triển khai lập đồ án quy hoạch chung xây dựng thị xã Ea Kar, lập chương trình phát triển đô thị, quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính mới tại xã Ea Đar và hạ tầng khung các xã dự kiến thành lập phường.

Khu vực trung tâm huyện Ea Kar.

Huyện Ea Kar đang tập trung triển khai lập quy hoạch chung xây dựng đô thị loại IV huyện Ea Kar, thị xã Ea Kar giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 với hạt nhân là Trung tâm hành chính mới; rà soát, điều chỉnh đồ án quy hoạch thị trấn Ea Knốp theo định hướng trung tâm phường; lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các trung tâm xã định hướng thành phường; xây dựng đề án thành lập thị xã Ea Kar, điều chỉnh địa giới hành chính các xã, thị trấn để hình thành vùng nội thị với 8 phường, vùng phụ cận nội thị với 8 xã thuộc thị xã Ea Kar; lập đồ án quy hoạch chi tiết các khu chức năng logistics, khu, cụm công nghiệp đa ngành tại xã Ea Ô, khu nông nghiệp công nghệ cao tại xã Cư Ni...

Huy động nhiều nguồn lực

UBND tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu hành chính mới huyện Ea Kar. Cùng với công tác quy hoạch, huyện Ea Kar đang tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các dự án đầu tư để nâng cấp kết cấu hạ tầng đô thị theo quy hoạch được phê duyệt, bảo đảm đến cuối năm 2023 đạt các tiêu chí của đô thị loại IV. Trong đó, tập trung nâng cấp, xây dựng các công trình trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, hoàn thành các dự án có quy mô lớn của tỉnh triển khai trên địa bàn huyện như: đường giao thông liên huyện Ea Kar đi Krông Pắc, cầu Hàm Long, dự án cấp nước sinh hoạt khu hành chính...

Khu vực quy hoạch xây dựng khu Trung tâm hành chính mới của thị xã Ea Kar trong tương lai.

Bên cạnh đó, huyện Ea Kar chú trọng xây dựng danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2021 - 2025, tập trung các dự án hoàn thiện và kết nối đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị nhằm huy động nhiều nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Đồng thời, huyện khai thác hiệu quả các dự án huy động từ quỹ đất, ưu tiên khai thác quỹ đất công hiện đang quản lý và các dự án khép kín khu dân cư gắn với chỉnh trang đô thị.

Theo Chủ tịch UBND huyện Ea Kar Nguyễn Văn Hà, để bảo đảm huy động tốt nguồn lực và tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng thị xã cần phải có những cơ chế, chính sách đặc thù. Do vậy, huyện chủ động đề xuất, phối hợp với các sở, ngành, tham mưu UBND tỉnh để hỗ trợ địa phương. Đồng thời, huyện xây dựng chương trình hành động, tập trung cải cách hành chính, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ, thường xuyên tổ chức gặp mặt, đối thoại trực tiếp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư khảo sát, thống nhất, ký kết ghi nhớ đầu tư vào huyện.

Tổng kinh phí thực hiện xây dựng và phát triển huyện Ea Kar trở thành thị xã trước năm 2025 là 21.361 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương 3.669 tỷ đồng, ngân sách huyện 1.292 tỷ đồng, nguồn doanh nghiệp và người dân 5.000 tỷ đồng, nguồn thu hút đầu tư 11.400 tỷ đồng.

 Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Gỡ khó trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai
Công tác quy hoạch, quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Song, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, cần phải có những giải pháp đồng bộ, thể hiện tính chuyên nghiệp, phù hợp với thực tiễn.