Multimedia Đọc Báo in

Đề xuất giải pháp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

16:04, 03/12/2021

Ngày 3/12, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới và UBND huyện Ea Kar tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả và đề xuất các giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, TS. Vương Hữu Nhi, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật tỉnh cho biết: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Các cấp chính quyền, địa phương của ở tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện theo lộ trình và kế hoạch cụ thể. Nhờ đó, hệ thống kết cấu hạ tầng của địa phương từng bước được hiện đại hóa; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; môi trường sinh thái từng bước được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Dự kiến đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có trên 71 xã đạt chuẩn NTM.

rwer
Quang cảnh Hội thảo.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, tỉnh cũng gặp không ít khó khăn, bất cập ảnh hưởng đến phát triển lâu dài, bền vững ở khu vực nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, cần nhìn nhận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, đề xuất những giải pháp phù hợp, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả và bền vững.

Huyện Ea Kar cũng đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM. Đến cuối năm 2021, toàn huyện ước đạt 238/266 tiêu chí, bình quân đạt 17 tiêu chí/xã và đã có 5 xã được công nhân đạt chuẩn NTM.

Các tham luận, ý kiến phát biểu tại hội thảo đã đề cập và làm sáng rõ cơ sở lý luận, thực tiễn về vai trò của chính quyền các cấp trong xây dựng NTM, chia sẻ các kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo và đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thành công Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh thời gian tới. Trong đó, đáng chú ý là: tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM; nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch về phát triển nông nghiệp, nông thôn; có cơ chế chính sách đặc thù đối với khu vực Tây Nguyên trong Chương trình xây dựng NTM, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và thúc đẩy việc phát triển các mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản, đồng bộ, bảo đảm kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các địa phương; chú trọng định hướng chuyển đổi số trong xây dựng NTM trên địa bàn...

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc