Multimedia Đọc Báo in

Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông

14:39, 13/12/2021

Ngày 13/12, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Đồng chí Ngô Hải Phan, Cục trưởng cục kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ) chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Đoàn Ngọc Thượng – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin, giới thiệu về những điểm mới tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, ngày 6/12/2021 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; hướng dẫn xây dựng hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh; hướng dẫn nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa; giới thiệu về hệ thống đánh giá chất lượng giải quyết TTHC …

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk. Ảnh: T.Hồng
Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Theo đó, Quyết định số 468/QĐ-TTg đã chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện 5 nội dung đổi mới, gồm: Gắn kết việc số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC với quá trình tiếp nhận, xử lý TTHC tại Bộ phận Một cửa, tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác; Đổi mới tổ chức quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản hoá trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Mở rộng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Nâng cao tính chủ động trong đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận Một cửa; Đổi mới việc giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC theo thời gian thực trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới.

Đối với Nghị định số 107/2021/NĐ-CP có một số điểm mới như: Quy định về việc gắn số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC với quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC; Quy định về tiếp nhận, giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính; Bổ sung quy định theo hướng phân cấp, tạo sự chủ động, linh hoạt hơn cho bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Sửa đổi, bổ sung một số quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện TTHC; Quy định lộ trình thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hải Phan nhấn mạnh, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Chuyển đổi số chính là để phục vụ người dân, doanh nghiệp; trong đó việc đẩy mạnh giải quyết TTHC đồng bộ, hiệu quả tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông là yêu cầu quan trọng để chuyển đổi số thành công. Do đó, thông qua hội nghị tập huấn lần này, các đơn vị, địa phương cần bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nội dung tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP và Quyết định số 468/QĐ-TTg.

Thúy Hồng

 

 


Ý kiến bạn đọc