Multimedia Đọc Báo in

Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định

20:30, 25/08/2023

Chiều 25/8, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn tỉnh và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh đến 15 điểm cầu Công an huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thời gian qua, nhìn chung công tác triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Tính đến ngày 29/5, Hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh đã cung cấp 1.580 thủ tục hành chính (TTHC). Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đã giải quyết được 363.879 hồ sơ theo cơ chế Một cửa điện tử liên thông (tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 98,09%).

Đến ngày 15/6, toàn tỉnh đã thu nhận được 1.779.806 hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD), và 738.945/914.926 tài khoản định danh điện tử. Hiện, những công dân đủ điều kiện cấp CCCD đã cơ bản được giải quyết thỏa đáng, còn lại 828 trường hợp đang tiếp tục hoàn tất thủ tục để cấp; lực lượng chức năng cũng đã kích hoạt 317.804 tài khoản định danh điện tử cho người dân.

Các sở, ngành của tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và bám sát chỉ đạo hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương trong việc triển khai Đề án 06. Trong đó, Sở Y tế đã triển khai cập nhật dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám định Bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội phối hợp Công an tỉnh cập nhật số CCCD của người tham gia Bảo hiểm y tế vào cơ sở dữ liệu Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý nhằm đồng bộ dữ liệu, triển khai khám chữa bệnh bằng CCCD. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn thành rà soát, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu cho 64.753 đối tượng bảo trợ xã hội…

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo, thiếu chủ động đôn đốc thực hiện Đề án 06 theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Cơ sở công nghệ thông tin trong tỉnh còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ, thiếu kết nối, chia sẻ giữa hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, các phần mềm chậm được nâng cấp, phát triển.

Một bộ phận cán bộ đảm nhiệm các nhiệm vụ trong triển khai Đề án chưa thực sự có ý thức nỗ lực trong công việc, nhất là việc học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ thành thạo về công nghệ thông tin…

Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thảo luận.
Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia thảo luận.

Trước thực trạng trên, Thiếu tướng Lê Vinh Quy đề nghị thời gian tới, thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị mình; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, đôn đốc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 được giao.

Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về những lợi ích đem lại, quy trình cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, tài khoản định danh điện tử… đến đông đảo quần chúng nhân dân.

Đẩy mạnh việc ứng dụng thẻ CCCD, tài khoản định danh điện tử, dữ liệu quốc gia về dân cư trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo các lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Đồng thời, chú ý việc bảo đảm an toàn, bí mật thông tin của người dân, doanh nghiệp, bí mật Nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ…

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc