Multimedia Đọc Báo in

Bảo hiểm xã hội tỉnh: Quyết tâm chuyển đổi số mạnh mẽ và toàn diện

08:11, 25/03/2024

Thời gian qua, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thúc đẩy cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các đơn vị sử dụng lao động, người lao động tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), người thụ hưởng các chế độ; đồng thời, nâng cao hiệu quả xử lý công việc của cán bộ trong đơn vị.

Được xác định là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ, ngoài thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, chỉ tiêu chủ yếu trong năm, công tác chuyển đổi số của BHXH tỉnh đã có những bước tiến vững chắc, đặc biệt là việc triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Theo đó, BHXH tỉnh và các địa phương đã tích cực triển khai cập nhật thông tin người tham gia BHXH, BHYT đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Kết quả, tính đến cuối năm 2023, có 1.662.486 người tham gia đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt tỷ lệ 96,57%.

Bên cạnh đó, kịp thời triển khai việc sử dụng căn cước công dân gắn chíp trong khám chữa bệnh BHYT. Đến hết năm 2023, số lượt khám chữa bệnh thành công bằng căn cước công dân trên địa bàn tỉnh là 661.611 lượt/843.453 lượt tra cứu dữ liệu căn cước công dân, số cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tra cứu là 225/225 cơ sở.

Cán bộ BHXH tỉnh hướng dẫn người lao động cài đặt và truy cập ứng dụng VssID.

Ngoài ra, BHXH tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với hai nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại Đề án 06. Đến hết năm 2023, đã giải quyết và trả kết quả 6.994 hồ sơ khai sinh, cấp thẻ BHYT và 17 hồ sơ hưởng trợ cấp mai táng phí trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan BHXH đã tuân thủ theo đúng nguyên tắc của cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đẩy mạnh giao dịch điện tử. Tính đến nay đã có 4.691 đơn vị (chiếm tỷ lệ 82,57%) thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đã tiết kiệm thời gian, giảm chi phí trong việc kê khai tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho doanh nghiệp và người dân.

Theo thống kê của BHXH tỉnh, trong năm 2023, đơn vị đã tiếp nhận 264.234 hồ sơ; trong đó nhận qua bưu điện 8.623 hồ sơ, qua giao dịch điện tử 188.703 hồ sơ, nhận tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện 27.502 hồ sơ và tiếp nhận tại bộ phận một cửa 39.406 hồ sơ; đã trả kết quả 263.429 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ trả kết quả đúng hạn đạt 99,42%.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ của ngành BHXH, giải quyết các thủ tục hành chính với tổ chức, cá nhân cũng được chú trọng, quyết liệt triển khai thực hiện. Qua đó, đã rút ngắn được thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và tạo được sự đồng thuận, ủng hộ cao của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động và nhân dân. Triển khai vận hành tốt hệ thống mạng và thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm nghiệp vụ ngành, đáp ứng tốt các công việc của các bộ phận nghiệp vụ, đảm bảo an toàn an ninh thông tin.

Cán bộ BHXH huyện Ea Kar hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Bên cạnh đó, xác định ứng dụng VssID là bước đột phá mạnh mẽ trong công tác chuyển đổi số của ngành BHXH; BHXH tỉnh và các địa phương đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người lao động, nhân dân đăng ký và sử dụng. Nhờ đó, người dùng không chỉ hiểu được lợi ích, ý nghĩa, vai trò của ứng dụng VssID trong việc cung cấp thông tin, tra cứu, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến về BHXH, BHYT, BHTN, mà còn giám sát nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN của chủ sử dụng lao động, góp phần ngăn chặn lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT. Đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 120.296 tài khoản phê duyệt hợp lệ, đạt trên 116% kế hoạch; số lượng đăng nhập 80.122 tài khoản, đạt gần 67%.

Theo ông Nguyễn Khắc Tuấn, Giám đốc BHXH tỉnh, với phương châm “Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả giải quyết công việc hành chính”, trong thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, phát huy tối đa nền tảng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ của ngành; khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành để kiểm tra, giám sát, phòng ngừa gian lận, lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHTN; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ...

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc