Multimedia Đọc Báo in

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Buôn Đôn: Xây dựng tình quân - dân gắn bó

06:12, 04/09/2020

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện vững chắc, trong những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Buôn Đôn đã phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác dân vận, giúp nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Thượng tá Nguyễn Cao Dương, Chính trị viên phó, Ban CHQS huyện Buôn Đôn cho biết: Hằng năm, Ban CHQS huyện đều chủ động xây dựng kế hoạch dân vận phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương và đơn vị. Chỉ đạo khảo sát nắm tình hình kinh tế, văn hóa – xã hội và đời sống của nhân dân để thống nhất với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức lực lượng làm công tác dân vận đạt hiệu quả thiết thực.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự  huyện Buôn Đôn giúp dân nạo vét  kênh mương nội đồng.
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Buôn Đôn giúp dân nạo vét kênh mương nội đồng.

Theo đó, đơn vị đã tích cực phối hợp và huy động lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn đẩy mạnh hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, trong đó ưu tiên tập trung hướng về các xã vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn như: Krông Na, Ea Wer... Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện đã thành lập các tổ công tác, bám sát địa bàn, nắm tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là chính sách đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc để đồng bào hiểu và thực hiện. Thực hiện Cuộc vận động Vì người nghèo và Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2019, đơn vị đã vận động được gần 41 triệu đồng và hơn 12 triệu đồng từ hũ gạo tình thương để thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Ban CHQS huyện Buôn Đôn đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, trong đó ưu tiên các hoạt động tập trung hướng về các xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn trên địa bàn huyện.

Cùng với chính quyền địa phương và nhân dân, lực lượng vũ trang huyện còn thực hiện tốt phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới; từ năm 2019 đến nay, cán bộ chiến sĩ đã góp hơn 1.000 ngày công giúp nhân dân làm đường, thu hoạch vụ mùa, sửa chữa nhà cửa, nạo vét kênh mương nội đồng...

Ngoài các hoạt động mang tính thường xuyên, Ban CHQS huyện Buôn Đôn còn chỉ đạo tổ chức lồng ghép vận dụng công tác dân vận vào các đợt huấn luyện dân quân tự vệ. Trong các đợt ra quân huấn luyện kết hợp với công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, giúp đỡ bà con địa phương, qua đó góp phần xây dựng mối đoàn kết quân dân ngày thêm gắn bó…

Trần Tú Anh


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia