Multimedia Đọc Báo in

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Bông:

Phát động thi đua "75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng"

17:19, 08/10/2019
Ngày 8-10, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Bông tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng”.
 
Đợt thi đua diễn ra từ nay đến 22-12-2019, tập trung vào 4 nội dung: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; dân chủ, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả. 
 
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua
Đại diện các đơn vị ký kết giao ước thi đua
 
Theo đó, 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; luôn nắm chắc tình hình đất nước, quân đội và đơn vị, nêu cao ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; thực hiện đúng kế hoạch, nội dung, chương trình huấn luyện năm 2019, kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện, giáo dục 100% đạt yêu cầu, trong đó khá, giỏi đạt từ 80% trở lên; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân; củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó trong nội bộ, đoàn kết quân dân, thực hiện quân với dân một ý chí; tích cực tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội...
 
Quỳnh Anh - Duy Hưng
 
 

Ý kiến bạn đọc