Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em

15:57, 10/04/2019

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg, ngày 16-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em; đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống tai nạn thương tích nói chung và đuối nước cho trẻ em nói riêng.

d
Trẻ em tắm trên suối Đắk Phơi (huyện Lắk).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức các lớp hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông đường thủy, tập bơi cho trẻ em; duy trì và hướng dẫn thực hiện mô hình ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em đạt hiệu quả cao nhất. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các trường học tăng cường công tác quản lý học sinh, tổ chức các hoạt động hè an toàn, giáo dục kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh…

Hoàng Tuyết

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực điều tiết nước chống hạn
Mùa khô đang bước vào giai đoạn khốc liệt, hạn hán cục bộ đã xảy ra ở một số địa phương, do đó các đơn vị quản lý, địa phương trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực triển khai điều tiết nước phù hợp từ các công trình thuỷ lợi nhằm đảm bảo nước tưới và chống hạn cho cây trồng.