Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Pắc: Trên 22,2 tỷ đồng thực hiện Chương trình 135

14:24, 28/12/2017
Năm 2017, huyện Krông Pắc triển khai thực hiện 2 dự án theo Chương trình 135 với tổng kinh phí đầu tư trên 22,2 tỷ đồng.
 
Trong đó dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, mua bò giống cho 109 hộ được thụ hưởng có tổng kinh phí là 1,37 tỷ đồng. Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình giao thông, công trình thủy lợi triển khai tại các xã: Vụ Bổn, Ea Yiêng, Ea Uy, Tân Tiến, Krông Búk, Ea Phê và Ea Hiu có tổng mức đầu tư là 20,9 tỷ đồng. 
 

Xây dựng đường giao thông nông thôn tại buôn Jắt B, xã Ea Hiu từ nguồn vốn Chương trình 135.

Việc triển khai thực hiện 2 dự án trên sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế các xã đặc biệt khó khăn phát triển, hướng đến mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc