Multimedia Đọc Báo in

Triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước

05:18, 25/02/2020

Ban Chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh vừa ban hành kế hoạch hoạt động năm 2020.

Mục tiêu của kế hoạch là phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 với số tiền 8.480 tỷ đồng, trong đó thuế, phí là 5.170 tỷ đồng; thu biện pháp tài chính 3.025 tỷ đồng; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 130 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 155 tỷ đồng.

Đoàn kiểm tra liên ngành chống thất thu tài nguyên khoáng sản
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực tế hoạt động khai thác cát tại một bãi tập kết trên địa bàn huyện Krông Pắc

Để đạt mục tiêu đó, Ban chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành phối hợp với ngành Thuế triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp chống thất thu, tăng cường rà soát, khai thác nguồn thu còn tiềm năng nhằm tăng thu ngân sách, tập trung kịp thời nguồn thu vào ngân sách. Trong đó, chú trọng một số Đề án trọng điểm như tăng cường quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; nâng cao hiệu quả quán lý và chống thất thu thuế, phí trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu…

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc