Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Kar triển khai giai đoạn 2 Tổng điều tra kinh tế năm 2021

16:36, 05/07/2021

Thực hiện giai đoạn 2 của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021, từ ngày 1-7, 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ea Kar đã tiến hành thu thập thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh, số lượng, quy mô, lao động, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị.

Trong giai đoạn 2, huyện tiến hành thu thập thông tin của 5.703 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và 11 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

3213
Điều tra viên thị trấn Ea Kar (huyện Ea Kar) tiến hành thu thập thông tin cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Cuộc Tổng điều tra được thực hiện bằng nhiều hình thức như: điều tra viên trực tiếp đến từng cơ sở để thực hiện phỏng vấn, thu thập thông tin; điều tra trực tuyến. Huyện đã huy động 38 điều tra viên có trình độ nghiệp vụ, kỹ năng điều tra và sử dụng thành thạo các thiết bị như máy tính bảng, điện thoại di động.

Để việc tổ chức triển khai cuộc Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 trên địa bàn huyện bảo đảm tiến độ, Ban Chỉ đạo huyện Ea Kar tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra; yêu cầu ban chỉ đạo các xã, thị trấn, các giám sát viên cấp huyện nắm bắt kịp thời tình hình, hướng dẫn, giải thích những vướng mắc về nghiệp vụ cho điều tra viên; thực hiện nghiêm quy định an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong suốt quá trình điều tra.

Xuân Thao