Multimedia Đọc Báo in

Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Văn kiện phải thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

14:59, 28/08/2019

Sáng 28-8, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban chủ trì.

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban Văn kiện đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo: Kế hoạch xây dựng Văn kiện tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thông báo phân công nhiệm vụ Tiểu ban Văn kiện.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Theo đó, các thành viên cho rằng cần bổ sung thêm một số nhân sự vào Tiểu ban; Kế hoạch xây dựng Văn kiện Đại hội cần bám sát Kế hoạch số 127-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thông báo phân công nhiệm vụ cần quy định cụ thể về nguyên tắc, chế độ làm việc và trách nhiệm của các thành viên; nên có sự đổi mới cách viết Văn kiện gắn với chủ đề cụ thể, căn cứ vào đó để triển khai xây dựng đề cương...

Đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp
Đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Cường chỉ đạo thành lập ngay Tổ biên tập Văn kiện; hoàn thiện Thông báo phân công nhiệm vụ của các thành viên Tiểu ban Văn kiện; xây dựng kế hoạch làm việc của Tiểu ban; chuẩn bị đề cương, trong đó xác định rõ chủ đề trọng tâm cũng như mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ tới…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Các đề cương, kế hoạch văn kiện cần phải bảo đảm ngắn gọn, súc tích và có tính khái quát cao, bố cục khoa học, hợp lý, phản ánh bao quát được kết quả đạt được; nguyên nhân, hạn chế, những yếu kém, bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp trọng tâm. Văn kiện phải thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phản ánh được mục tiêu lớn và phương hướng cơ bản, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc