Multimedia Đọc Báo in

Triển khai thực hiện mục tiêu không còn hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công năm 2019

22:59, 20/06/2019

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các ngành liên quan triển khai xây dựng kế hoạch giảm nghèo bền vững đối với hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương tiến hành rà soát, lập danh sách, xây dựng kế hoạch cụ thể để tập trung huy động các nguồn lực tổng hợp từ ngân sách địa phương, Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa”, nguồn vận động đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; lồng ghép với các chương trình, chính sách hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục tiêu.

Trong đó, đối với gia đình người có công thuộc hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập có thành viên còn khả năng lao động, tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, giải quyết việc làm; triển khai các hoạt động cho vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn vốn ưu đãi khác nhằm nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.

Cán bộ Lao động thương binh xã hội huyện Krông Buk tham gia đình người có công trên địa bàn
Cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện Krông Búk thăm gia đình người có công trên địa bàn.

Đối với gia đình người có công thuộc hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tiến hành rà soát các tiêu chí thiếu hụt đối với từng hộ gia đình; ưu tiên các nguồn lực hỗ trợ các tiêu chí tiếp cận dịch vụ xã hội còn thiếu hụt. 

Đối với gia đình người có công thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động, huy động nguồn ngân sách địa phương, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, cộng đồng tặng sổ tiết kiệm, chăm sóc, nuôi dưỡng hằng tháng bảo đảm mức sống của hộ gia đình cao hơn hoặc bằng chuẩn nghèo theo tiêu chí thu nhập.

Phấn đấu đạt mục tiêu đến cuối năm 2019 không còn hội viên của các tổ chức thành viên là hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công.

Được biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 57.180 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 12,81%, trong đó số hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công là 460 hộ, chiếm tỷ lệ 0,8% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh.

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc