Multimedia Đọc Báo in

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

14:58, 10/05/2019
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1037/QĐ-UBND, ngày 7-5-2019 phê duyệt Kế hoạch thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2019.
 
Theo Kế hoạch, để đẩy mạnh thực hiện cung cấp, giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh, các địa phương, ban, ngành cần triển khai một số số nhiệm vụ trọng tâm như: rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục bộ TTHC từ cấp tỉnh đến cấp xã phù hợp với yêu cầu bổ sung, sửa đổi, hủy bỏ trên Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông của tỉnh (hệ thống iGate); rà soát, đề xuất về quy trình giải quyết TTHC, loại bỏ các thông tin, giấy tờ không cần thiết trong thành phần hồ sơ đối với TTHC được cung cấp mức độ 3, 4 và bảo đảm 60% TTHC trở lên thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, xã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên hệ thống iGate của tỉnh (trong đó tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).
 
Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã
Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Ea Đrơng (huyện Cư M'gar).
 
Tích cực xây dựng, triển khai các điểm tiếp nhận và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về việc thực hiện TTHC tại các điểm Bưu điện văn hóa xã và dịch vụ bưu chính; truyền thông, phổ biến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và phối hợp dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức, triển khai hiệu quả về hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa điện tử liên thông, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4…
 
UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Kể từ ngày 1-7-2019, UBND tỉnh sẽ xử lý nghiêm đối với từng cơ quan, đơn vị chưa tổ chức triển khai thực hiện.
 
Lan Anh
 

Ý kiến bạn đọc


Nguồn lực mới để Lào Cai "cất cánh"
Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là “thời cơ vàng” để Lào Cai cất cánh bởi trước khi Luật Quy hoạch có hiệu lực (từ 1/1/2019), quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu được thực hiện theo nhiều quy định khác nhau nên có nhiều bất cập, chất lượng hạn chế, thiếu tính gắn kết liên vùng, liên ngành.