Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk là đơn vị được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chọn chỉ đạo điểm Đại hội Đoàn cấp tỉnh

20:43, 24/02/2017
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 9-2017 tại TP. Buôn Ma Thuột. Nhiệm kỳ này, Đắk Lắk là đơn vị được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chọn chỉ đạo điểm Đại hội Đoàn cấp tỉnh, đại diện cho khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.
 
Ban Chấp hành Đoàn xã Ia Lốp (huyện Ea Súp) ra mắt Đại hội vừa tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đơn vị được Tỉnh Đoàn chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.
Ban Chấp hành Đoàn xã Ia Lốp (huyện Ea Súp) ra mắt tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022
Hiện nay, Tỉnh Đoàn đã ban hành kế hoạch gấp rút hoàn thành đại hội Đoàn các cấp. Theo đó, việc tổ chức đại hội Đoàn các cấp thực hiện đúng tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; chuẩn bị nhân sự gắn với củng cố tổ chức cơ sở, nâng cao chất lượng đoàn viên, cán bộ đoàn. Trong đó, tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn các cấp ít nhất là 15%, phấn đấu trong thường trực có cán bộ nữ; Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ là người dân tộc thiểu số đối với cấp huyện và cấp cơ sở ít nhất 15% (riêng các Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn và cơ sở Đoàn đặc thù không thể bảo đảm tỷ lệ theo quy định phải được sự đồng ý của cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên trực tiếp).
 
Đại hội cấp cơ sở tổ chức không quá 1 ngày và phải hoàn thành trong tháng 4-2017; Đại hội cấp huyện tổ chức không quá 2 ngày, hoàn thành chậm nhất trong tháng 7-2017. Với mỗi đơn vị đại hội điểm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đều thành lập các tổ công tác trực tiếp hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo quá trình tổ chức đại hội của các đơn vị. Đến nay, các đơn vị tổ chức đều bảo đảm thực hiện đúng theo Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022.
 
Vân Anh

Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những phát biểu thấm ý Đảng lòng dân
Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy chiến lược luôn trăn trở vì dân, vì nước; một con người trọng danh dự, có tác phong gần gũi, lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, khiêm nhường, ghét thói hư tật xấu mà giàu lòng nhân ái, đã ngừng đập lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024.