Multimedia Đọc Báo in

5,3 tỷ đồng xây dựng Trạm bơm hồ Tong Ting (huyện Krông Pắc)

20:48, 22/06/2016

UBND tỉnh có văn bản thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí xây dựng Trạm bơm hồ Tong Ting (buôn Yang Mao, xã Ea Yiêng, huyện  Krông Pắc).

Theo đó, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ 2/3 kinh phí và phần còn lại là ngân sách huyện. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình là 5,3 tỷ đồng. Trước mắt, UBND huyện Krông Pắc hoàn tất hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định hiện hành và thi công trước phần vốn ngân sách huyện đầu tư cho công trình.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí hỗ trợ cho huyện Krông Pắc trong dự toán năm 2017 và các năm tiếp theo.

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.