Multimedia Đọc Báo in

Triển khai Thông tư số 03/2016/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

17:18, 13/05/2016

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3411/UBND-TH gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai Thông tư số 03/2016/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư.

Thông tư quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội; thẩm định công nghệ của dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, dự án thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư hoặc dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền theo quy định pháp luật về đầu tư công và xây dựng...

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ vào nội dung hướng dẫn của thông tư nói trên, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện; đồng thời, trước ngày 31-1 hằng năm tổng kết, đánh giá tình hình thẩm định cơ sở khoa học và thẩm định công nghệ của năm trước gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Lan Anh


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.