Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị tuyên truyền biển đảo năm 2013

17:33, 12/09/2013

Ngày 12-9, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển đảo năm 2013 cho cán bộ chủ chốt của các cơ sở đảng trực thuộc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đại tá Trần Tiến Dũng, Học viện Hải Quân giới thiệu những vấn đề khái quát chung về Biển Đông và biển, đảo Việt Nam; các công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982, tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), Nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông và các văn bản pháp lý cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông; thông tin tình hình quốc phòng-an ninh trên các vùng biển…
Hội nghị nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ chủ chốt về vị trí, tầm quan trọng của biển đảo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó phát huy hơn nữa trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền biển đảo đất nước.

 Đăng Triều
 


Ý kiến bạn đọc