Multimedia Đọc Báo in

Giảm nghèo vượt chỉ tiêu so với kế hoạch

08:32, 15/05/2013

Báo cáo bổ sung của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2012 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 14-5 cho biết, tỷ lệ hộ nghèo năm 2012 giảm 2,12% so với năm 2011, vượt 0,12% chỉ tiêu  của Quốc hội đề ra.

Cụ thể, đến cuối năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo của cả nước là 9,64%; số lượt hộ thiếu đói giảm 27,6% so với năm 2011. Đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm mạnh tới 7,02%, trong khi chỉ tiêu của Quốc hội đề ra là  giảm 4%.

1
Hỗ trợ bò theo Chương trình HEIFER giúp hộ nghèo xã Ea Huar (huyện Buôn Đôn) phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống

Có được kết quả trên là do Chính phủ, các cấp, ngành và địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp như: tổ chức thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo cùng với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các dự án hỗ trợ giảm nghèo của các tổ chức quốc tế... tạo điều kiện cho các hộ nghèo phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Tiếp tục thực hiện chỉ tiêu của Quốc hội, trong 4 tháng đầu năm 2013, công tác an sinh xã hội tiếp tục được Chính phủ quan tâm, triển khai thực hiện như: hỗ trợ tìm việc làm, hỗ trợ người nghèo, cứu đói, động viên thăm hỏi gia đình chính sách, người có công...

Tính đến thời điểm 18-4-2013, số hộ thiếu đói giảm 2,9%, số lượt nhân khẩu thiếu đói giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ tiêu giảm nghèo trong năm 2013 vẫn  được Quốc hội đặt ra bằng với chỉ tiêu năm 2012 là giảm 2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

N.X (nguồn chinhphu.vn)


Ý kiến bạn đọc