Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea H’leo: 100% cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số đạt chuẩn theo vị trí việc làm

18:15, 17/04/2024

Chiều 17/4, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh (Đoàn giám sát số 17) do Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lê Văn Cường làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 14/3/2016 đến ngày 31/12/2023 tại UBND huyện Ea H’leo.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong những năm gần đây, việc triển khai thực hiện công tác cán bộ, công chức, viên chức người DTTS luôn được huyện Ea H’leo quan tâm. Việc tuyển dụng, điều động, luân chuyển công chức, viên chức nói chung và công chức, viên chức người DTTS nói riêng thực hiện theo đúng quy định.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng số cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện là 2.205 người; trong đó DTTS có 365 người, chiếm 17%. Từ năm 2016 đến nay, Chủ tịch UBND huyện đã thực hiện điều động, luân chuyển trên 20 cán bộ, công chức, viên chức người DTTS.

Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức người DTTS được chú trọng theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và theo tiêu chuẩn quy định.

Thành viên Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện làm rõ hơn một số nội dung liên quan.
Thành viên Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện làm rõ hơn một số nội dung liên quan.

Từ năm 2016 đến nay, UBND huyện bố trí kinh phí xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khoảng hơn 2 tỷ đồng; trong đó đã tổ chức và cử hơn 200 lượt cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tuyển dụng và bố trí 3 sinh viên người DTTS thuộc diện cử tuyển vào công chức cấp xã. Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức người DTTS đạt chuẩn theo vị trí việc làm…

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc: Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS chưa đạt theo lộ trình. Một số chính sách cụ thể liên quan đến việc bố trí và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức người DTTS như chính sách cử tuyển, chính sách hỗ trợ kinh phí, chính sách ưu tiên trong tuyển dụng… còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa tạo được động lực thúc đẩy quá trình triển khai thực hiện xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS đạt hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo Phạm Văn Khôi thông tin về tình hình phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trên địa bàn huyện.
Phó Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo Phạm Văn Khôi thông tin về tình hình phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trên địa bàn huyện.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện làm rõ thêm một số nội dung liên quan: một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện; việc triển khai thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS; việc thực hiện chế độ cử tuyển, điều động, luân chuyển, giao biên chế; cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức người DTTS…

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát số 17 Lê Văn Cường phát biểu kết luận buổi làm việc
Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát số 17 Lê Văn Cường phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát số 17 Lê Văn Cường đề nghị, UBND huyện Ea H’leo sớm bổ sung, điều chỉnh những số liệu, nội dung trong báo cáo mà các thành viên trong đoàn đã nêu tại buổi làm việc.

Đồng thời, đẩy mạnh, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức người DTTS bằng nhiều hình thức, phù hợp với quy hoạch đội ngũ cán bộ theo từng giai đoạn; có hướng dẫn cụ thể về tỷ lệ, lộ trình thực hiện trong tinh giản biên chế và tuyển dụng biên chế; trong quá trình điều động cán bộ, cần có sự thống kê, đánh giá giữa các cơ quan Đảng, chính quyền; quan tâm công tác cử tuyển, sử dụng đối với cán bộ là nữ đồng bào DTTS, các dân tộc rất ít người…

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc