Multimedia Đọc Báo in
(Video) Chợ truyền thống thời công nghệ số
20:46, 28/02/2023

Chuyển đổi số đã và đang tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trên thị trường. Tại các chợ truyền thống của tỉnh Đắk Lắk, từ thành thị đến nông thôn, tiểu thương đã chủ động “nhập cuộc” bán hàng trên các nền tảng công nghệ để thu hút khách.


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.