Multimedia Đọc Báo in
Tạo thuận lợi cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho người dân
08:52, 11/07/2022
Với phương châm “Công khai, minh bạch, nhanh chóng, tiện lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian”, từ ngày 1/7/2022 Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh huy động tối đa nhân lực, đầu tư thiết bị máy móc, xây dựng phương án cụ thể để giải quyết toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới cho nhân dân.

(E-Magazine) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những phát biểu thấm ý Đảng lòng dân
Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy chiến lược luôn trăn trở vì dân, vì nước; một con người trọng danh dự, có tác phong gần gũi, lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, khiêm nhường, ghét thói hư tật xấu mà giàu lòng nhân ái, đã ngừng đập lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024.