Multimedia Đọc Báo in
Rút ngắn khoảng cách giáo dục giữa các vùng trong tỉnh
08:53, 14/04/2022
Chất lượng GD-ĐT tại vùng dân tộc thiểu số, vùng kinh tế khó khăn giữ vai trò rất quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Vì vậy, những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã dành nhiều sự quan tâm cho học sinh vùng khó nhằm hướng đến công bằng xã hội trong giáo dục.