Multimedia Đọc Báo in
Rút ngắn khoảng cách giáo dục giữa các vùng trong tỉnh
08:53, 14/04/2022
Chất lượng GD-ĐT tại vùng dân tộc thiểu số, vùng kinh tế khó khăn giữ vai trò rất quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Vì vậy, những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã dành nhiều sự quan tâm cho học sinh vùng khó nhằm hướng đến công bằng xã hội trong giáo dục.

(Video) Người sống giữa lòng dân…
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Dù đồng chí đã đi xa, nhưng hình ảnh về người cán bộ với nhân cách lớn, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời sẽ còn mãi trong tâm trí của người dân Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói riêng.