Multimedia Đọc Báo in

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát công tác quy hoạch trên địa bàn huyện Cư M’gar

14:44, 23/12/2021

Sáng 23/12, Đoàn công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch đối với UBND huyện Cư M’gar.

Huyện Cư M’gar có 2 thị trấn và 15 xã. Tính đến 30/11/2021, địa phương đã lập quy hoạch đô thị thị trấn Quảng phú với diện tích 636,83 ha; thị trấn Ea Pốk là 229 ha. Nhằm cụ thể hóa quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn, huyện còn lập quy hoạch chi tiết 1/500 đối với khu dân cư thị trấn Ea Pốk là 60 ha; khu dân cư tổ dân phố 8 (thị trấn Quảng Phú) với diện tích 24,5 ha; khu dân cư đường Nguyễn Thị Minh Khai (thị trấn Quảng Phú) là 13,5 ha.

vs
Đồng chí Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Ngoài ra, huyện đang tiếp tục đề nghị UBND tỉnh xem xét, đồng ý chủ trương cho phép lập quy hoạch đô thị mới Cuôr Đăng theo Quyết định số 241/QĐ-TTg, ngày 24/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030. Hiện 100% số xã của huyện cũng đã lập và phê duyệt xong các đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn, làm cơ sở cho việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Cùng với đó, công tác quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện nhìn chung đã thực hiện thường xuyên và đúng quy định. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành của cấp có thẩm quyền luôn kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, khả thi. Công tác lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được tiến hành khẩn trương: Năm 2014 hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất, năm 2015 tiến hành điều chỉnh và năm 2019 được phê duyệt.

ds
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Thanh Xuân nêu ý kiến trao đổi.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã thảo luận, nêu lên một số tồn tại, hạn chế của huyện Cư M'gar trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch, cụ thể: Việc lựa chọn đơn vị tư vấn, cũng như công tác phối hợp, giám sát giữa các cơ quan chuyên môn trong vấn đề quy hoạch chưa đảm bảo yêu cầu, kế hoạch; huyện chưa thực hiện nghiêm việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong công tác quy hoạch, dẫn đến khi triển khai thực hiện không sát với thực tiễn, phải điều chỉnh nhiều lần.

Trước thực tế đó, UBND huyện Cư M'gar cần đánh giá, điều chỉnh, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của các cá nhân, tổ chức đáp ứng tốt yêu cầu công việc; bám sát nội dung các nghị quyết của huyện, tỉnh và gắn với tiềm năng, thế mạnh địa phương để thực hiện lập, thẩm định quy hoạch, tránh sai sót...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị UBND huyện Cư M'gar cần tiếp thu đầy đủ ý kiến thảo luận, bổ sung của các thành viên đoàn giám sát, sớm hoàn chỉnh báo cáo trình đoàn giám sát. Đặc biệt, cần bám sát Luật Quy hoạch trong quá trình triển khai thực hiện, nếu vướng mắc ở đâu thì kiến nghị, đề xuất ở đó chứ không kiến nghị chung chung.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc