Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh

10:40, 21/06/2024

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2024. 

Kế hoạch đề ra mục tiêu hoàn thành số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) từ năm 2021 trở về trước theo Kế hoạch 10357/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh về triển khai hệ thống Quản lý tài liệu điện tử tỉnh và số hóa kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Triển khai thực hiện số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và lưu vào Kho tài liệu điện tử cá nhân, tổ chức trên Hệ thống iGate đối với 100% hồ sơ TTHC tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp.

Thực hiện trên 40% số hồ sơ được nộp bằng hình thức trực tuyến; thực hiện trên 30% số hồ sơ thanh toán trực tuyến; trên 70% số TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến.

Cán bộ xã Hòa Phú (TP. Buôn Ma Thuột) hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Cán bộ xã Hòa Phú (TP. Buôn Ma Thuột) hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh họa)

Các sở, ban, ngành theo chức năng gắn trách nhiệm số hóa hồ sơ TTHC với quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC của tất cả các cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến giải quyết TTHC và kịp thời cập nhật lên Hệ thống iGate; rà soát, đánh giá danh mục dịch công trực tuyến cung cấp trên Hệ thống iGate; tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ...

Công an tỉnh Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo cung cấp tài khoản VNeID mức 2 đến 100% người dân trong độ tuổi trưởng thành để sử dụng là tài khoản duy nhất trong việc thực hiện TTHC.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng, tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện đối với nhiệm vụ được giao, đảm bảo các tỷ lệ được giao và gửi về UBND tỉnh trước ngày 1/7/2024 để theo dõi, phối hợp thực hiện. Nâng cao việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện dịch công trực tuyến; phải tuyên truyền rõ lợi ích khi thực hiện TTHC trực tuyến; trong đó phát huy Tổ công tác Đề án 06, tổ chức Đoàn thanh niên, phụ nữ, học sinh, sinh viên...

Thúy Hồng

 


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những phát biểu thấm ý Đảng lòng dân
Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy chiến lược luôn trăn trở vì dân, vì nước; một con người trọng danh dự, có tác phong gần gũi, lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, khiêm nhường, ghét thói hư tật xấu mà giàu lòng nhân ái, đã ngừng đập lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024.