Multimedia Đọc Báo in

(Infographic) 7 nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

10:47, 16/04/2024

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình số 56-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”.

Theo đó, Chương trình số 56 đề ra 7 mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để phát huy vai trò của Hội Nông dân các cấp tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.

  Nội dung: Như Quỳnh

Trình bày: Đức Văn


Ý kiến bạn đọc