Multimedia Đọc Báo in

(Infographic) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội

14:23, 18/03/2024

Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới” (Nghị quyết số 42) triển khai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang thực hiện mục tiêu giúp người dân được thụ hưởng tốt hơn những thành quả của sự nghiệp đổi mới.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh xã hội theo hướng bền vững, tiến bộ và công bằng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động Nghị quyết số 42 với các nội dung sau:

 

Nội dung: Đỗ Lan

Trình bày: Đức Văn


Ý kiến bạn đọc