Multimedia Đọc Báo in

(Infographic) Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

09:17, 23/11/2023

Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhiệm kỳ 2018 - 2023, hoạt động Công đoàn Việt Nam tiếp tục có nhiều bước chuyển quan trọng, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần XII đề ra, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển và đổi mới đất nước.

 

Nội dung: Đỗ Lan

Trình bày: Công Định

 

 


Ý kiến bạn đọc