Multimedia Đọc Báo in

(Infographic) Các kỳ đại hội của Công đoàn Việt Nam

09:16, 23/11/2023

Quá trình thành lập, trưởng thành và truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc. Trải qua 12 kỳ đại hội, Công đoàn Việt Nam luôn giữ vững mục tiêu đồng hành cùng người lao động và sự phát triển bền vững của đất nước. 

 

Nội dung: Lan Anh

Trình bày: Công Định

 


Ý kiến bạn đọc