Multimedia Đọc Báo in

(Infographic) Đồng Sỹ Nguyên – Vị tướng của đường Trường Sơn huyền thoại

07:36, 01/03/2023

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được giao nhiều cương vị quan trọng. Đặc biệt, trên cương vị Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trường Sơn (1967 – 1976), đồng chí đã có những quyết định sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức lực lượng, xây dựng, phát triển, khai thác hiệu quả đường Trường Sơn và lập nhiều chiến công xuất sắc, kịp thời chi viện sức người, sức của cho các chiến trường, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 

 

Nội dung: Lan Anh

Trình bày: Lê Công Định


Ý kiến bạn đọc