Multimedia Đọc Báo in

(Infographic) Một số chính sách mới có hiệu lực của tỉnh Đắk Lắk

10:33, 22/12/2022

Tại Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thông qua một số nghị quyết quan trọng, là cơ sở tăng cường quản lý, điều hành và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính sách an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, có các nghị quyết Quy định nội dung, mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2023-2025; Danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất. 

Hai nghị quyết này có hiệu lực từ tháng 12/2022 và được thực hiện trong 5 năm.

 

Nội dung: Hoàng Ân

Trình bày: Lê Công Định


Ý kiến bạn đọc