Multimedia Đọc Báo in

Đẩy mạnh thu ngân sách từ đầu năm

08:59, 19/02/2024

Năm 2024, chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh là hơn 8.500 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ nặng nề, dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện. Do đó, các cấp, các ngành phải triển khai những giải pháp đồng bộ, quyết liệt từ đầu năm nhằm bảo đảm nguồn thu nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Theo nhận định của tỉnh, năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, ảnh hưởng lớn đến kinh tế trong nước và trong tỉnh, một số nguồn thu tiếp tục giảm sâu... Vì vậy, công tác thu ngân sách sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nền kinh tế của tỉnh có quy mô nhỏ, chưa có nhiều đột phá để phát triển, khả năng cạnh tranh còn hạn chế; huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển còn khó khăn. Do đó, thu NSNN là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo tiền đề hoàn thành kế hoạch 2021 - 2025.

Một điểm thi công dự án thành phần 3 cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường những biện pháp thu NSNN trên địa bàn tỉnh. Trong đó nhấn mạnh, các ngành phải phân tích, đánh giá sát đúng tình hình, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản. Cụ thể, Cục Thuế tỉnh cần bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và tập trung triển khai kịp thời, quyết liệt các biện pháp quản lý nguồn thu, chống thất thu và thu hồi nợ đọng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2024 đã được giao; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, tổ chức rà soát toàn bộ hồ sơ khai thuế, tập trung phân tích, xác định các lĩnh vực, doanh nghiệp có rủi ro cao để thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; chủ trì tham mưu kịp thời việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, giá tính thuế tài nguyên đối với các loại khoáng sản sát thực tế... để áp dụng trên địa bàn tỉnh.

 

Tháng 1/2024, tổng thu  cân đối NSNN thực hiện gần 378 tỷ đồng (bằng 5,4% dự toán Trung ương và 4,45% dự toán HĐND tỉnh giao). Trong đó, thu thuế, phí và lệ phí 307,9 tỷ đồng (bằng 6,28% dự toán Trung ương và 6,04% dự toán HĐND tỉnh giao); thu biện pháp tài chính 64,1 tỷ đồng (bằng 3,38% dự toán Trung ương và 2,01% dự toán HĐND tỉnh giao).

Sở Tài chính thường xuyên đôn đốc các đơn vị thực hiện những khoản phải thu, nộp theo kết quả kiểm toán, thanh tra; chủ động đề xuất thực hiện các khoản thu do ngành tài chính thực hiện, như: thu tiền sử dụng đất, phí, lệ phí, các khoản thu phạt, thu quản lý qua ngân sách, ghi thu, ghi chi ngân sách, xử lý khoản tạm thu, tạm giữ. Đồng thời, tham mưu kịp thời việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất…

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý đối với đề nghị của cơ quan thuế về việc thu hồi diện tích đất các doanh nghiệp được UBND tỉnh cho thuê đất, giao đất, nhưng không triển khai dự án hoặc chậm triển khai và không thực hiện, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản.

Các sở, ngành liên quan kịp thời phối hợp giải quyết tốt những thủ tục liên quan đến dự án chậm tiến độ; phối hợp với cơ quan thuế trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư... đối với các doanh nghiệp không chấp hành nghiêm pháp luật về thuế; cung cấp thông tin hoạt động kinh doanh bằng hình thức thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép hoạt động để cơ quan thuế làm cơ sở quản lý thu thuế nhằm hạn chế thất thoát nguồn thu trên địa bàn.

Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh là một trong những giải pháp tạo nguồn thu ngân sách nhà nước. (Trong ảnh: Một cơ sở chế biến, xuất khẩu sầu riêng trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột).

Theo ông Phạm Thanh Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế Đắk Lắk, ngành thuế đã chủ động theo dõi, cập nhật tình hình kinh tế - xã hội trong nước và của tỉnh để phân tích, đánh giá tác động đến tình hình sản xuất, kinh doanh, từ đó có đánh giá, dự báo khả năng, tình hình thu ngân sách; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế và có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời. Ngay từ đầu năm, toàn ngành tập trung triển khai quyết liệt 6 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhóm giải pháp, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu và đôn đốc thu nợ. Thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người nộp thuế; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, đoàn kết và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2024 được giao. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách ưu đãi, miễn, giảm thuế, góp phần xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư.

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc