Multimedia Đọc Báo in

Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư đối với dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia

07:05, 22/03/2023

Ngày 20/3 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND về việc quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, hỗ trợ 80% trên giá trị chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật được duyệt đối với việc lập hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đơn giản; thẩm tra hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đơn giản được hỗ trợ 80% trên giá trị chi phí thẩm tra hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật được duyệt; thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đơn giản được hỗ trợ 100% trên giá trị phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật được duyệt. Việc quản lý thực hiện dự án được hỗ trợ 80% trên chi phí quản lý dự án được duyệt. 

Hạ tầng Khu tái định cư thuộc Dự án đường Đông Tây TP. Buôn Ma Thuột. (Ảnh: minh họa).
Hạ tầng Khu tái định cư thuộc Dự án đường Đông Tây TP. Buôn Ma Thuột. (Ảnh: minh họa).

Kinh phí hỗ trợ được trích từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Quyết định này có hiệu lực kể từ 30/3/2023. 

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này và báo cáo định kỳ hằng năm, đột xuất về UBND tỉnh.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


Huyện Ea Kar nỗ lực mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội 
Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn góp phần đảm bảo đời sống cho người lao động và thực hiện an sinh xã hội. Để mở rộng độ bao phủ, Bảo hiểm xã hội huyện Ea Kar đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển đối tượng tham gia.