Multimedia Đọc Báo in

Đầu tư phát triển khu, điểm du lịch được xem xét cấp bảo lãnh tín dụng giai đoạn 2021 - 2025

17:02, 04/08/2022

Theo Quyết định số 1606/QĐ-UBND của UBND tỉnh mới ban hành về danh mục ngành, nghề, lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế – xã hội, được Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk xem xét cấp bảo lãnh tín dụng giai đoạn 2021 - 2025, có 12 ngành, nghề, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh nằm trong danh mục. Trong đó có lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Trong lĩnh vực này, các hoạt động được xem xét cấp bảo lãnh tín dụng giai đoạn 2021 - 2025 gồm: phát triển văn hóa, nghệ thuật liên quan đến lịch sử truyền thống dân tộc, các dân tộc thiểu số; đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm; bảo tồn các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nhằm phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho phát triển thể dục – thể thao; phát triển khu, điểm du lịch theo hướng chất lượng cao; phát triển khu, điểm du lịch sinh thái, kết hợp với nông, lâm nghiệp, cảnh quan thiên nhiên, cộng đồng và bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Nhà dài tại Khu du lịch sinh thái văn hoá cộng đồng Ko Tam.

UBND tỉnh giao Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đắk Lắk (đơn vị nhận ủy thác) căn cứ tình hình thực tế của địa phương và khả năng nguồn vốn của Quỹ giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện việc bảo lãnh tín dụng theo đúng Danh mục quy định tại quyết định này và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Mai Sao

 

 


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những phát biểu thấm ý Đảng lòng dân
Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy chiến lược luôn trăn trở vì dân, vì nước; một con người trọng danh dự, có tác phong gần gũi, lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, khiêm nhường, ghét thói hư tật xấu mà giàu lòng nhân ái, đã ngừng đập lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024.