Multimedia Đọc Báo in

Hợp nhất một số Chi cục Thuế để thành lập các Chi cục Thuế khu vực

Nâng cao hiệu quả hoạt động và hướng đến phục vụ tốt hơn

09:39, 05/06/2019

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, Cục Thuế tỉnh đang gấp rút triển khai hợp nhất một số Chi cục Thuế để thành lập các Chi cục Thuế khu vực, theo phê duyệt của Bộ Tài chính.

Để hiểu rõ hơn vấn đề này, Phóng viên Báo Đắk Lắk đã có cuộc trao đổi với ông BÙI VĂN CHUẨN, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh.

°Thưa ông, theo phương án phê duyệt của Bộ Tài chính thì việc hợp nhất một số Chi cục Thuế để thành lập các Chi cục Thuế khu vực ở Đắk Lắk thực hiện như thế nào?

Theo quyết định số 782/QĐ-BTC ngày 10-5-2019 của Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế Đắk Lắk thành lập các Chi cục Thuế khu vực, việc thành lập Chi cục Thuế khu vực trên cơ sở hợp nhất 10 Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk thành 5 Chi cục Thuế khu vực. Cụ thể: hợp nhất Chi cục Thuế huyện Ea H’leo và huyện Krông Búk thành Chi cục Thuế khu vực Ea H’leo - Krông Búk, trụ sở đặt tại huyện Ea H’leo; hợp nhất Chi cục Thuế thị xã Buôn Hồ và huyện Krông Năng thành Chi cục Thuế khu vực Buôn Hồ - Krông Năng, trụ sở đặt tại thị xã Buôn Hồ; hợp nhất Chi cục Thuế huyện Krông Ana và huyện Cư Kuin thành Chi cục Thuế khu vực Krông Ana – Cư Kuin, trụ sở đặt tại huyện Krông Ana; hợp nhất Chi cục Thuế huyện Lắk và huyện Krông Bông thành Chi cục Thuế khu vực Lắk – Krông Bông, trụ sở đặt tại huyện Lắk; hợp nhất Chi cục Thuế huyện Ea Kar và huyện M’Đrắk thành Chi cục Thuế khu vực Ea Kar – M’Đrắk, trụ sở đặt tại huyện Ea Kar.

Như vậy, sau khi thực hiện xong công tác hợp nhất các Chi cục Thuế thì ngành thuế Đắk Lắk sẽ giảm 5 Chi cục Thuế so với trước đây.

°Đến nay, việc hợp nhất đã được ngành Thuế tỉnh triển khai đến đâu? Trong quá trình triển khai có vướng mắc gì lớn không, thưa ông?

Để công tác hợp nhất các Chi cục Thuế thành lập các Chi cục Thuế khu vực được thực hiện nhanh gọn, hiệu quả và đúng theo quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, ngay khi có quyết định phê duyệt của Bộ Tài chính chúng tôi đã thực hiện ngay việc xây dụng kế hoạch, thành lập các tiểu ban chuyên môn, tiểu ban công tác Đảng và đoàn thể… Theo kế hoạch đã được xây dựng và phê duyệt, đến ngày 20-6 tới đây, Cục Thuế tỉnh sẽ tổ chức công bố quyết định thành lập 5 Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế Đắk Lắk.

Theo tôi, quá trình triển khai diễn ra thuận lợi, nhanh gọn, đúng quy định. Cục Thuế đã tổ chức quán triệt đến tất cả cán bộ công chức trong toàn đơn vị, chấp hành tốt chủ trương về sắp xếp, sáp nhập nhưng đồng thời vẫn phải thực hiện tốt công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đối với việc bổ nhiệm mới, sắp xếp lãnh đạo cấp Chi cục Thuế khu vực thành lập từ việc hợp nhất các Chi cục Thuế sẽ thực hiện theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Chi cục theo quy định của ngành, phù hợp với yêu cầu chuyên môn của vị trí dự kiến bổ nhiệm. Về nhân sự sau sắp xếp, sáp nhập, trong điều kiện địa bàn quản lý rộng nên có thể gặp khó khăn trong công tác do phải di chuyển xa. Do đó, Cục Thuế tỉnh đã làm tốt công tác động viên, giáo dục chính trị tư tưởng đối với công chức trong toàn ngành. Đồng thời, sẽ nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét có những chế độ đãi ngộ phù hợp để công chức khắc phục khó khăn, yên tâm công tác và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

°Theo ông, việc hợp nhất này sẽ tác động như thế nào đối với ngành Thuế tỉnh và người nộp thuế?

Việc hợp nhất thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế về sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, quy trình nghiệp vụ, hạ tầng công nghệ thông tin, quản lý tài chính tài sản, công tác Đảng, đoàn thể để Cục Thuế triển khai kịp thời nhiệm vụ quản lý thuế của các Chi cục Thuế khu vực theo đúng quy định, đảm bảo phát huy hiệu quả công tác sau khi hợp nhất. Việc sắp xếp này có tính đến yếu tố lịch sử, văn hóa, khoảng cách giữa các huyện, với mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy Chi cục Thuế đến năm 2020 giảm tối thiểu 50% số Chi cục Thuế hiện có, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách và theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngành Thuế cam kết, việc thành lập các Chi cục Thuế khu vực hoàn toàn không gây khó khăn phiền hà, tăng thời gian, chi phí tác động đến tâm lý của người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn. Đồng thời, không ảnh hưởng đến kế hoạch ngân sách, việc hạch toán thu ngân sách theo từng địa bàn các huyện, thị xã  thuộc diện hợp nhất Chi cục Thuế, đảm bảo việc phân cấp quản lý ngân sách tỉnh và huyện theo đúng quy định.

°Xin cảm ơn ông!

 Giang Nam (thực hiện)

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.